Số lượt truy cập: Hit Counter


TRA CỨU ĐIỂM QUÁ TRÌNH NGOÀI CHÍNH QUY
Khoa Giáo dục Tiểu học ĐH Sư phạm TPHCM

Tìm trong:  
Mã số SV:  
 

Ghi chú: Mã số sinh viên xem trong thẻ sinh viên, danh sách dự thi (chú ý các dấu chấm).

Đã cập nhật điểm cho các lớp: Bách Việt K6 - LLDH Toán 2 (4 đvht) (23/01/2019 - 02:15'); Cần Thơ K1 - LLDH Toán 2 (4 đvht) (31/07/2018 - 10:42'); Cần Thơ K2 - LLDH Toán 2 (4 đvht) (31/07/2018 - 10:45'); Củ Chi K6 - LLDH Toán 2 (4 đvht) (06/09/2018 - 11:32'); Long An K1 - LLDH Toán ở tiểu học 2 (3 tín chỉ) (14/06/2019 - 09:23'); Quận 5 K11.1 - LLDH Toán 2 (4 đvht) (18/06/2018 - 03:24'); Quận 5 K14 - LLDH Toán ở tiểu học 2 (4 đvht) (18/07/2020 - 08:59'); Quận 6 K4 - LLDH Toán ở tiểu học 2 (3 tín chỉ) (21/09/2019 - 09:40'); TC Đông Dương K4.2 - LLDH Toán ở tiểu học 1 (3 tc) (12/07/2020 - 07:10'); Văn bằng 2 K9.1- LLDH Toán 2 (3 tín chỉ) (20/05/2019 - 01:22'); Văn bằng 2 K9.2 - LLDH Toán ở tiểu học 2 (3 tín chỉ) (04/11/2019 - 13:51'); Đà Lạt K2 - LLDH Toán 1 (3 tc) (31/07/2018 - 10:42');

 


Công cụ "Tra cứu điểm trực tuyến" ver 2.0
được viết bởi thuantd / thuanup, 21/7/2009