Số lượt truy cập: Hit Counter


TRA CỨU KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP HỆ NGOÀI CHÍNH QUY
Khoa Giáo dục Tiểu học ĐH Sư phạm TPHCM

Tìm trong:  
Mã số SV:  
 

Ghi chú: Mã số sinh viên xem trong thẻ sinh viên hoặc trong danh sách thi,
theo mẫu: Kxx.901.xxx hoặc xx901xxxx (từ K40 về trước) hoặc xx.xx.901.xxx (từ K41)

Đã cập nhật dữ liệu: ĐHSP TPHCM (12/07/2020) (09/07/2020 - 06:42');

 


Công cụ "Tra cứu kết quả tốt nghiệp trực tuyến" ver 1.0
được viết bởi thuantd / thuanup, 5/2017